Noregs Mållag 24. SEPTEMBER 2021

Framside Kvifor nynorsk? Kva er ein nynorskklasse? Korleis lagar ein nynorskklassar? Døme på brev Rettar og lovreglar Peikarar Kontakt
http/

Vel nynorsk for barnet ditt


Visste du at du kan velje nynorsk frå 1. klasse for barnet ditt? På denne nettsida kan du lese om kva er ei nynorskklasse og korleis ein går fram for å få det.

"

Om barnet ditt skal byrje på ein bokmålsskule, er det ikkje slik at barnet ditt må ha bokmål som fyrste opplæringsspråket. Dersom foreldre til ti elevar eller fleire ynskjer nynorsk som opplæringsspråk, då får desse elevane gå i eigen klasse (eller gruppe som det heiter i dag), oftast kalla ein parallellklasse.

På denne nettsida kan du lese meir om kva ein nynorskklasse er, korleis foreldre kan gå fram for å få laga ein nynorskklasse, om røynsler frå elevar som har gått i nynorskklasse på ein bokmålsskule og frå foreldra deira.

Om det er noko du lurer på, er det berre å ta kontakt med skulemålsskrivar i Noregs Mållag.


© Noregs Mållag 2021 - Sidene laga av Zetta AS