Noregs Mållag 23. SEPTEMBER 2021

Framside Kvifor nynorsk? Kva er ein nynorskklasse? Korleis lagar ein nynorskklassar? Døme på brev Rettar og lovreglar Peikarar Kontakt

Kva er ein nynorskklasse?

"

 

Ein nynorsk parallellklasse er ein heilt vanleg klasse der opplæringsmålet er nynorsk, medan bokmål er vedteke som opplæringsmålet for skulen. Nynorskklassen har nett den same undervisninga i alle fag som bokmålsklassen, bortsett frå at all undervisning er på nynorsk. Lærebøkene er like eins, innhaldet akkurat det same, alt er likt – berre det at alt er på nynorsk!


© Noregs Mållag 2021 - Sidene laga av Zetta AS