Noregs Mållag 23. SEPTEMBER 2021

Framside Kvifor nynorsk? Kva er ein nynorskklasse? Korleis lagar ein nynorskklassar? Døme på brev Rettar og lovreglar Peikarar Kontakt

Peikarar

"

Her er ei samling peikarar til nettsider som kan vera nyttige.

Nynorsksenteret
Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Tunkatten Lurivar
Aktivitetsside for born og unge

Magasinett
Nettmagasin for ungdomar

Norsk Barneblad
Nynorsk barneblad

Pirion
Kulturavis for barnehagar
 


© Noregs Mållag 2021 - Sidene laga av Zetta AS